Logga för utskrift

Trafikfarlig växtlighet

Det är viktigt att hålla efter häckar och buskage för att undvika att växtligheten hindrar eller skymmer sikten för passerande trafikanter.

Växtlighet över gångbanor
För att ej hindra framkomligheten för trafikanter eller gaturenhållningsmaskiner skall växtlighet på tomt ej skjuta ut över gångbana eller över mark avsedd för gångbana på lägre höjd över marken än 2,3 meter och över körbana på lägre höjd över marken än 4,5 meter.

Växtlighet vid gatuhörn
Dessutom får  häckar eller annan växtlighet, murar eller plank inte vara högre än 0,8 meter vid gatuhörn där det skall finnas en fri sikttriangel.

Fastighetsägare ombedes snarast vidtaga åtgärder beträffande växtligheten så att kraven på trafiksäkerhet kan uppfyllas.

För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Kontakt

  • Micael Sandberg
  • Byggnadsinspektör
  • Telefon: 0455-30 35 14
  • Mats Sjökvist
  • Byggnadsinspektör
  • Telefon: 0455-30 34 71
 • Dokument

  [Enskild lista]

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-01-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Trafiksakerhet/Klipp-hacken/