Logga för utskrift

Fordonsflyttning

Ett fordon kan flyttas av Karlskrona kommun om det till exempel hindrar trafiken eller har övergetts av ägaren.

Hinder för trafiken
Ett fordon kan flyttas om det står felparkerat och hindrar trafiken, till exempel i en korsning. Fordonet flyttas då med hjälp av bärgningsbil till närmsta lagliga plats.

Avställda fordon eller fordon som till exempel har körförbud
Ett fordon kan tvångsflyttas efter 4 dygn, till exempel om fordonet är avställt eller har körförbud. Fordonet ställs inom ett inhägnat område, där ägaren inom 3 månader kan lösa ut fordonet.

Fordonsvrak
Ett fordon kan skrotas när det bedöms vara ett vrak, eller som reglerna föreskriver "värdet skall vara ringa eller noll". Fordonet skrotas med hjälp av auktoriserat bilskrotningsföretag. Även Trafikverket kan i vissa fall utföra sådan skrotning.

Avgifter
När Karlskrona kommun behöver gå in och flytta ett fordon kommer en avgift att tas ut.

Kort flytt personbil inklusive dokumentation                           2 050 kronor
(till exempel vid felparkering på Lövmarknaden)

Personbil som flyttas till uppställningsplats
inklusive dokumentation samt utlämning                               3 825 kronor

Kostnad per dygn (dygn 1-10) som personbilen står
på uppställningsplatsen.                                                        62,50 kr/dygn

Kostnad per dygn (dygn 11-90) som personbilen står
på uppställningsplatsen.                                                         41,25 kr/dygn

Skrotningsavgift exklusive eventuella böter och
uppställningsavgifter                                                    925-2062,50 kronor

Flyttning av cykel                                                                 300 kronor

Utlämning av omhändertagen cykel                                     1 250 kronor

Är fordonet inte hämtat efter 3 månader tillfaller det Karlskrona kommun som därefter skrotar fordonet.

Alla avgifter är angivna inklusive moms.

För mer information
Trafikingenjören 0455-30 30 00
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Parkering/Fordonsflyttning/