Logga för utskrift

Boendeparkering

Du som bor på Trossö och Björkholmen kan ansöka om boendeparkering. Det finns fyra olika boendezoner och med ett giltigt tillstånd för boendeparkering får du parkera i den boendezon du tillhör för 150 kronor i månaden.

Vad är boendeparkering?

Boendeparkering är ett alternativ till Trossökortet för dig som bor på Trossö eller Björkholmen. Boendeparkering är billigare än Trossökortet men gäller bara i någon av boendezonerna, antingen NV, SV, NÖ eller SÖ. Vilken boendezon du tillhör beror på var du är folkbokförd, du tilldelas en boendezon när du ansöker.

Ett tillstånd för boendeparkering garanterar ingen plats inom zonen, parkering sker i mån av plats.

Se boendezonerna på karta, pdf

Tillståndet börjar gälla direkt och är giltigt i tolv månader

Ditt tillstånd börjar gälla direkt efter att du har skickat in ansökan. Tillståndet förnyas inte automatiskt men efter elva månader kan du ansöka om en ny tolvmånadersperiod. När 12-månadersperioden är slut söker du tillstånd på nytt.

Det går bara att ha ett tillstånd för boendeparkering per person men det går att logga in och ändra det fordon som tillståndet ska gälla för. Du kan också avsluta din boendeparkering när som helst.

Kostnaden för tillståndet är 150 kronor per 31-dagarsperiod och debiteras månadsvis.

Hur ansöker jag om tillstånd för boendeparkering?

Du ansöker här på webben genom att logga in på "Parkera i Karlskrona" och välja fliken Boendeparkering. Logga in med samma uppgifter som du använder för att logga in i parkeringsappen. Om du inte har inloggningsuppgifter sedan tidigare behöver du först skapa ett konto.

I ansökan om boendeparkering fyller du i ditt personnummer och det registreringsnummer som tillståndet ska gälla för. Tillståndet börjar gälla direkt och kostar 150 kronor i månaden.

Logga in (eller skapa konto) och ansök om boendeparkering

För att få ett tillstånd krävs att:

  • du är folkbokförd inom någon av boendezonerna NV, NÖ, SV och SÖ
  • det är du som använder den bil tillståndet gäller
  • du har körkort

Undantagna fordon:
Boendeparkering gäller inte om fordonet är avställt eller har körförbud. Det gäller inte heller för fordon som väger mer än 3,5 ton, traktorer, motorredskap eller frikopplade släp.  

Behöver du hjälp?

Kontakta parkeringskundtjänst om du har frågor om boendeparkering eller till exempel behöver hjälp med att skapa ett konto för kunna göra ansökan.

Parkeringsfrågor kundtjänst
Telefon: 0455-30 30 20
Öppettider:
07.00 - 18.00 vardagar
10.00 - 14.00 lördagar
This is an email address

Kundservice Karlskrona kommun
Om du saknar dator eller behöver personlig hjälp är du välkommen att besöka kommunens reception på Östra Hamngatan 7B.

Telefon: 0455-30 30 00
Öppettider: 07.30 - 16.30 vardagar

Följ anvisningarna på skyltarna

Boendeparkering gäller inte i röd zon utan bara där det finns en skylt som visar att det är tillåtet. Trossökortet och timparkering gäller som vanligt och berörs inte av skyltarna för boendeparkering.

Läs om vad olika skyltar betyder

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Parkering/Boendeparkering/