Logga för utskrift

Uteserveringar

För en uteservering krävs tillstånd enligt ordningslagen. Polisen ger tillstånd att använda allmän platsmark under förutsättning att kommunen medger markupplåtelse.

 Uteservering

I Karlskrona är säsongen för uteserveringar mellan den 1 april och den 31 oktober. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 februari och gäller för två år om inga förändringar i uteserveringen görs.

Läs mer om regler och vägledning i foldern:

Uteserveringar och serveringsvagnar – regler och vägledning

Ansökan

Blanketten finns att få hos polisen eller kan laddas ned via Polisens hemsida
Förutom blanketten krävs följande handlingar vid ansökan:
 • Måttsatt situationsplan eller karta med önskemål om var uteserveringen ska placeras och dess storlek.
 • Måttsatt ritning i skala 1:50 som visar serveringens utformning.
 • Foton eller tydliga bilder som visar all utrustning som bord, stolar, parasoller, staket, blomsterlådor, belysning med mera.

Ansökan skickas till
Polismyndigheten
Box 315
371 25 Karlskrona
Telefon 114 14

Tag i god tid kontakt med kommunens handläggare så att du vet om din utformning och placering av uteservering är genomförbar.

Meletios Ioannidis, telefon: 0455-30 31 59
e-post: This is an email address

 • Felanmälan

  För skador eller fel på kommunens gator, trafikanordningar, park- och hamnanläggningar, skolor och idrottsanläggningar samt vatten- och avloppsledningar.

  Olika sätt att felanmäla

  På webben:

   Till felanmälan

  App till smartphone:

  "Felanmälan i Karlskrona"
  Finns på App Store och Google Play

  Telefon:

  0455-30 32 37
  Telefontid vardagar 7.00-15.30.
  Lunchstängt 12-13.00.
  Övrig tid kopplas du till SOS Alarm.

  E-post:

  This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-12
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Markupplatelser1/Uteserveringar/