Logga för utskrift

Enskilda vägar

Inom Karlskrona kommun finns det ca 75 mil enskilda vägar där varken Trafikverket eller Karlskrona kommun är väghållare.

Enskild grusväg 

Enskilda vägar förekommer oftast på landsbygden eller i större tätorter utanför Karlskrona tätort och då i form av förening eller samfällighet som sköter drift och underhåll av vägarna.

Föreningar eller samfälligheter kan erhålla både statligt och/eller kommunalt bidrag enligt särskilda regler. 

Enskilda utfartsvägar
För underhåll av enskilda utfartsvägar, vilka ej erhåller statligt eller kommunalt bidrag, kan i vissa fall utgå årligt underhållsbidrag. (Den enskilda vägen skall ha en längd av minst 100 m och vara till stadigvarande nytta för fast boende mantalsskriven befolkning invid vägen.)

Ansökningsblankett
Finns att hämta i menyn till höger. 

För mer information:
Telefon: 0455- 30 30 00 (växeln)
E-post: This is an email address

 • Felanmälan

  För skador eller fel på kommunens gator, trafikanordningar, park- och hamnanläggningar, skolor och idrottsanläggningar samt vatten- och avloppsledningar.

  Olika sätt att felanmäla

  På webben:

  Till felanmälan

  App till smartphone:

  "Felanmälan i Karlskrona"
  Finns på App Store och Google Play

  Telefon:

  0455-30 32 37
  Telefontid vardagar 7.00-15.30.
  Lunchstängt 12-13.00.
  Övrig tid kopplas du till SOS Alarm.

  E-post:

  This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Enskilda-vagar/