Logga för utskrift

Offentlig belysning

Belysning

Anmäl trasiga lampor

Vill du anmäla släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar med mera så gör du det lättast med appen "Felanmälan i Karlskrona" eller via webben med hjälp av länken till höger. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan. Du kan också ringa och felanmäla på telefon 0455-30 32 37.

Så här hanterar vi felanmälningarna om belysning

 • Enstaka släckta lampor, byts vid kontrollarbetena varannan månad. Det betyder att det kan dröja några veckor innan lampan åtgärdas.
 • Fel som kan utgöra fara för liv, till exempel öppna elskåp, saknade luckor på lyktstolpen åtgärdas akut. Även släckta lampor vid övergångsställen, i gatukorsningar och på liknande platser åtgärdas snarast.

En gång per år, under oktober månad, tänder vi all belysning under dagtid och går igenom den. Därefter gör vi ytterligare kontroller i princip varannan månad och då lagar vi även de lampor som har blivit felanmälda. När vi gör dessa arbeten tänder vi belysningen under dagtid.

Att tänka på:

Träd och grenar som hindrar ljuset att nå våra vägar, gångbanor och cykelbanor skall klippas av ägaren till den fastighet där trädet står.

Offentlig belysning

14 600 – så många lampor har Karlskrona kommun för att lysa upp gator, vägar, gång- och cykelbanor, tunnlar, anläggningar och parker.

Vi vill ha en så god trafikmiljö som möjligt och belysningen bidrar till ökad säkerhet men också till trevligare och tryggare offentliga miljöer. En del av belysningen är till för att skapa stämning och effekter till exempel på fasader, träd och konstverk, samt som dekoration vid olika högtider som jul och påsk.

Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för gatu- och parkbelysningen inom Karlskrona kommun med undantag för en del av riksvägarna och E22 där Trafikverket är huvudman.

Sparar energi

Sedan år 2002 pågår arbetet med att byta ut gamla armaturer med kvicksilverlampor till nya armaturer med högtrycksnatrium. På så sätt får vi bort det farliga kvicksilvret och energiförbrukningen blir lägre. De nya lamporna har också en längre livslängd, cirka 12 år, vilket gör att vi sparar in på kostnaden för byte av lampor.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om offentlig belysning i Karlskrona.

Frågor

Jag anmälde en trasig lampa för två veckor sedan, när kommer ni och lagar den?

Varför är gatubelysningen tänd mitt på dagen?

Det är mörkt på mitt hus och i min trädgård eftersom lampan är trasig och jag är rädd för att få inbrott, kan ni prioritera upp den lampan?

Varför är lampan utanför min tomt tänd vissa kvällar och släckt andra kvällar, försöker kommunen spara pengar?

Är det kommunen eller Affärsverken som har hand om gatubelysningen?

Svar

Jag anmälde en trasig lampa för två veckor sedan, när kommer ni och lagar den?
Om det är en lampa som är trasig så lagar vi den när vi gör kontrollarbeten. Dessa gör vi i princip varannan månad. Därför kan det dröja några veckor innan lampan blir lagad.

Varför är gatubelysningen tänd mitt på dagen?
Det beror på att vi gör kontrollarbeten och ser efter att allt fungerar.

Det är mörkt på mitt hus och i min trädgård eftersom lampan är trasig och jag är rädd för att få inbrott, kan ni prioritera upp den lampan?
All belysning som finns på tomter och på fastigheter ansvarar fastighetsägaren för. Är det en gatubelysningslampa så lagar vi den när vi gör kontrollarbete på belysningen. Det gör vi i princip varannan månad.

Varför är lampan utanför min tomt tänd vissa kvällar och släckt andra kvällar, försöker kommunen spara pengar?
Nej, det gör vi inte. Att lampan är tänd ibland och släckt ibland kan till exempel bero på att lampans livslängd håller på att ta slut eller något tekniskt fel i armaturen. Det är bra om du felanmäler den till oss.

Är det kommunen eller Affärsverken som har hand om gatubelysningen?
Karlskrona kommun ansvarar för gatubelysningen men Affärsverken sköter på kommunens uppdrag drift och underhåll av belysningsnätet i Karlskrona tätort. I andra delar av Karlskrona kommun är det ONE Nordic, Kraftringen och Rödeby Energi AB som arbetar med drift och underhåll. Alla fel anmäler du antingen med appen "Felanmälan i Karlskrona", via webben eller via telefon 0455-30 32 37. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.

 • Felanmälan

  För skador eller fel på kommunens gator, trafikanordningar, park- och hamnanläggningar, skolor och idrottsanläggningar samt vatten- och avloppsledningar.

  Olika sätt att felanmäla

  På webben:

  Till felanmälan

  App till smartphone:

  "Felanmälan i Karlskrona"
  Finns på App Store och Google Play

  Telefon:

  0455-30 32 37
  Telefontid vardagar 7.00-15.30.
  Lunchstängt 12-13.00.
  Övrig tid kopplas du till SOS Alarm.

  E-post:

  This is an email address 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-24
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Belysning/