Logga för utskrift

Trafik, gator och parkering

Här kan du till exempel läsa om parkering, trafiksäkerhet, gatubelysning och skötsel av vägar.

Bil kör på vägen, foto Matz Arnström


Parkering

Karlskrona centrum är indelat i två parkeringszoner; röd och grön zon. Du kan lösa parkering i automat, här på webben eller i en app i din smartphone. Med appen kan du också parkera på sjukhusområdet och på långtidsparkeringen på Verkö.

Läs mer om parkering

Vilka vägar sköts av vem?

Vem som ansvarar för skötsel av vägarna och gator i kommunen beror på vilken väg det är.

Gångbanor och parkeringar
Varje fastighetsägare har ansvar för att gångbanan utanför den egna fastigheten är snöröjd och halkbekämpad. Parkeringar som hör till fastigheten ansvarar ägaren för.

Karlskrona tätort
Karlskrona kommun sköter huvuddelen av vägarna i Karlskrona tätort samt ett antal i Rödeby.

De större vägarna i kommunen
Trafikverket sköter de större vägarna, det vill säga E22, riksvägar och länsvägar inom Karlskrona kommun.

Landsorten och övriga tätorter
Övriga tätorter samt vägar på landsorten sköts av vägsamfälligheter.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-31
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/