Logga för utskrift

Förhandsbesked

Du kan söka förhandsbesked om du ska bygga utanför detaljplanerat område. Förhandsbesked innebär att kommunen prövar om platsen är lämplig för att bygga det du planerar.

Hur vet jag om området är detaljplanerat?

Här hittar du alla gällande detaljplaner i Karlskrona.

Bedömning av platsen

I prövningen om förhandsbesked bedöms om platsen är lämplig att bebygga utifrån flera olika aspekter. Det kan till exempel vara hur den nya byggnaden kommer att passa in i området och hur vatten, avlopp och vägar påverkas. Grannar och andra som berörs får också alltid möjlighet att yttra sig.

Efter förhandsbeskedet

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du gå vidare och söka bygglov. Förhandsbeskedet är giltigt i två år och kan ibland innehålla villkor som ska uppfyllas i bygglovet, till exempel kring hur byggnaden ska utformas eller avloppsanordningen. Beslutet skickas till grannar och andra som berörs och de har sedan tre veckor på sig om de vill överklaga till Länsstyrelsen. Om ingen överklagan kommer in vinner ärendet laga kraft. Om man vill stycka av en fastighet till en eller flera tomter kan det göras först efter att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Ansökan om att stycka av, klyva eller reglera en fastighet görs hos Lantmäteriet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Forhandsbesked-och-planbesked/Forhandsbesked/