Logga för utskrift

Förhandsbesked och planbesked

Ska du bygga något som kräver att en detaljplan ändras eller där detaljplan saknas helt? Då kan du börja med att ansöka om planbesked respektive förhandsbesked.

bild detaljplan

Hur vet jag om området är detaljplanerat?

Här hittar du alla gällande detaljplaner i Karlskrona

Förhandsbesked – om detaljplan saknas

Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan, kanske inför en ansökan hos lantmäterimyndigheten om avstyckning av ytterligare en tomt? Då bör du söka ett förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovsansökan.

Läs mer och ansök om förhandsbesked

Planbesked – om ändring av detaljplan

Om du vill göra något som kan innebära att en detaljplan behöver förändras ska du ansöka om ett planbesked. Det kan till exempel vara att du vill bygga ut, bygga nytt eller på något annat sätt göra något som kräver en ny detaljplan eller en ändring i den detaljplan som redan finns. 

Planbesked innebär ett beslut om ifall kommunen tänker påbörja arbete med ny detaljplan eller inte. Ett positivt planbesked innebär att arbetet med detaljplanen ska påbörjas men är ingen garanti för att planen kommer att förändras. Planbeskedet kan inte överklagas.

Läs mer och ansök om planbesked

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Forhandsbesked-och-planbesked/