Logga för utskrift

Bygglovtaxa

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Även andra faktorer kan påverka avgiften.

Grannar ska kontaktas då de på något vis anses berörda av byggnationen. Det kan vara en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan, områdesbestämmelser, utförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och att åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd.

Taxan gäller från och med den 2 maj 2011.

Exempel nedan gäller planenliga åtgärder.

Debitering av underrättelse till grannar

1  - 5 grannar 

2 136 kronor

6  - 9 grannar

3 204 kronor

10 -    grannar

6 408 kronor


Förhandsbesked

     5 340 kronor


Strandskyddsdispens

          10 680 kronor

 

Nybyggnad av enbostadshus inom detaljplan

130 - 199 kvm

          22 214 kronor

Planavgift debiteras med

26 700 kronor


200 - 299 kvm

          27 768 kronor

Planavgift debiteras med

26 700 kronor


300 - 499 kvm

          38 875 kronor

Planavgift debiteras med

26 700 kronor

OBS! Untanför detaljplanerat område tillkommer lämplighet/lokaliseringsprövning med en avgift på 1,25 bygglovavgift.

Tillbyggnad av enbostadshus

Mindre än 15 kvm

      3 844 kronor

Mellan 16 - 49 kvm

6 835 kronor

Mellan 50 - 129 kvm

14 418 kronor


Nybyggnad av komplementbyggnad

Garage, carport, förråd mindre än 50 kvm

3 204 kronor

Garage, carport, förråd större än 50 kvm

6 835 kronor


Tillbyggnad av komplementbyggnad

Upp till 50 kvm  

2 883 kronor


Nybyggnad av fritidshus

40 - 80 kvm         

10 466 kronor

Större fritidshus än 80 kvm som är tekniskt komplicerade debiteras
lika som permanenthus.

Tillbyggnad av fritidshus

Upp till 50 kvm   

5 767 kronor

 

Mindre fasadändring              

                 2 242 kronor

 

Större fasadändring     

          4 485 kronor

 

Mur- eller plank avs enbostadshus

         4 912 kronor

 

Mur- eller plank/bullerplank/stabilitet
oavsett material

9 291 kronor

 

Rivningslov

Byggnader mindre än 250 kvm

5 340 kronor

Byggnader större än 250 kvm upp till
999 kvm

10 680 kronor


Skyltar

Mindre skylt

2 136 kronor

Större skylt         

5 340 - 10 680 kronor

Skyltpelare

3 204 - 8 010 kronor

Byggskylt                                       

1 068 kronor

 OBS! Vi reserverar oss mot eventuella förändringar.

Avslag
Bygglov, marklov, rivningslov som förhandsbesked är full avgift alternativt tidsersättning samt eventuell avgift för underrättelse till grannar enligt ovan.

 

Avvisning av ansökan  

    1 068 kronor

 

Återkallad ansökan  

Tidsersättning

 

Anmälan av eldstad

1 332 kronor


Ändrad användning
Avgiften för ändrad användning är 70 % av bygglovsavgiften för
nybyggnad för den yta där användning ändras.

Exempel: Lager till bostad 75 kvm, bygglovsavgift 16 660 kr x 70 %
= 11 662 kronor

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygglov/Bygglovtaxa/