Logga för utskrift

Eldstad och rökkanal

Du behöver anmäla om du ska installera eller göra större ändringar i en eldstad eller rökkanal.

Exempel på väsentliga ändringar som är anmälningspliktiga:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen spis.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel, till exempel om du bytt bränsle från olja till pellets.

Du får inte börja installera eller göra ändringen innan du fått ett startbesked. Innan du kan börja använda eldstaden eller rökkanalen måste du ha ett slutbesked. Slutbeskedet får du efter att ha skickat in ett godkänt besiktningsprotokoll från en sotare.

Handläggningsprocess

Det här ska din anmälan innehålla:

Grannar
Tänk på att eldning skall ske på sådant sätt att olägenheter inte uppstår för närboende. Det kan vara bra att tala med dina grannar innan du börjar installera.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygganmalan-och-tillsyn/Eldstad-och-rokkanal/