Logga för utskrift

Åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan

Det finns undantag som inte kräver varken bygglov eller anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan.

Du behöver till exempel inte göra en anmälan för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är:

  • en komplementbyggnad som inte kräver bygglov, till exempel en så kallad friggebod.
  • ett skärmtak, som inte kräver bygglov.
  • en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
  • en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte anmäla varken rivning eller andra åtgärder som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Det krävs inte heller anmälan för en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Men om du bygger ett så kallat Attefallshus och använder det som komplementbostadshus krävs alltid anmälan.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Atgarder-som-inte-kraver-bygglov-eller-anmalan/