Logga för utskrift

Bygga

Om du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar eller riva en byggnad måste du i de flesta fall söka om bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov kan du ändå behöva göra en anmälan.

bild byggnadsplats

Vad och hur får du bygga?

Om det som ska byggas ligger utanför detaljplanerat område kan du söka ett förhandsbesked. Då görs en prövning för att se om platsen är lämplig för att bygga det du planerar. 

Läs mer och ansök om förhandsbesked

Hur vet jag om området är detaljplanerat?

Här hittar du alla gällande detaljplaner i Karlskrona.

Bygglov eller anmälan?

Bygglov
Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Läs mer om hur du söker bygglov

Anmälan
I vissa fall krävs en anmälan även för åtgärder som inte kräver bygglov. Exempel på sådana är installation av vatten- och avloppsanordningar, installation av öppen spis eller ändringar där byggnadens bärande konstruktion kan komma att påverkas.

Läs mer om hur du gör en anmälan

Varken lov eller anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan.

Läs mer om åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan.

Solenergianläggningar

För att få installera solenergianläggningar krävs ibland bygglov. Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. I Karlskrona kommun finns vissa riktlinjer för bygglov i samband med uppförande av solenergianläggningar.

Läs mer om riktlinjer för solenergianläggningar.


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/