Logga för utskrift

Lediga villatomter

Här kan du läsa om hur du anmäler dig till tomtkön för kommunens villatomter.

I Karlskrona finns lediga villatomter i tätorterna Rödeby och Jämjö och i många av de mindre orterna samt öarna Aspö och Hasslö. I centrala lägen, närmare stadsbygden, saknas för närvarande kommunala villatomter och kommunen arbetar med att fram nya områden.

Se kommunala tomter på kartan

Se lediga kommunala tomter på kartan

Det finns flera villatomter över hela kommunen som säljs av privata byggherrar och markägare.

Se lediga privata tomter på Hemnet.se 

Kommunens villatomter

På kommunens tomter får du bygga hus i egen regi, utan att vara hänvisad till en särskild husleverantör.

För att kunna reservera och köpa en kommunal villatomt måste du anmäla dig till kommunens tomtkö.

En tomt reserveras fram till att bygglov har beviljats, först då sker försäljningen. Därefter har du två år på dig att bygga, annars går tomtköpet tillbaka till kommunen.

Anmälan till kommunens tomtkö

Klicka här för att anmäla dig till kommunens tomtkö

I Karlskrona finns det en kommunal tomtkö, oavsett vilket område i kommunen du är intresserad av.

Du som söker, och eventuell medsökande, måste ha fyllt 18 år. Registreringen är personlig och kan inte överlåtas. Som registreringsdatum räknas den dag som anmälningsavgiften kommit in till kommunen.

Avgifter
Anmälningsavgiften är 300 SEK och betalas direkt via din webbanmälan.
Den årliga avgiften för att behålla din köplats är 300 SEK, en påminnelse om den årliga avgiften skickas ut. Om avgiften inte betalas inom föreskriven tid avregistreras du från tomtkön.

Avgift återbetalas inte.

Avregistrering
Du avregistreras från tomtkön om:
• Du köpt en tomt av kommunen. Med kommunen menas även exploatör som kommunen har avtal med.
• Du inte betalar den årliga avgiften.
• Du medvetet lämnar felaktiga uppgifter.

Fördelning av tomter
Fördelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum.

Förtur kan medges i undantagsfall om det finns särskilda omständigheter, till exempel sjukdom, funktionsnedsättning, företagsetablering, särskilda intressen för näringsutveckling eller samhälleliga organisationer. För att få förtur krävs ett beslut av kommunstyrelsen. Beviljad förtur till tomt omfattar endast ett erbjudande.

Kommunen har rätt att neka tilldelning av en tomt om det finns omständigheter som strider mot grundtankarna för kommunens tomtkö.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Lediga-kommunala-tomter/