Logga för utskrift

Lägenhetsregister

Med lägenhetsregistret kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet och Statistiska centralbyrån får möjlighet att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Denna statistik används bland annat till samhällsplanering och forskning.

Lägenhetsregistret är sedan 2006 reglerat i lagen och innehåller grundläggande uppgifter om landets bostäder såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp  Även bostäder i småhus (villor, radhus) och fritidshus ingår i registret. För dessa behöver endast uppgift om bostadsarean lämnas.

Fastighetsägarens roll

Fastighetsägaren ska lämna information till Karlskrona kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nytillkomna lägenheter, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett.

Kommunen håller lägenhetsregistret uppdaterat och beslutar om vilka lägenhetsnummer som ska gälla (efter förslag från fastighetsägaren). Numret anger var i byggnaden lägenheten finns. Fastighetsägaren ska informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden.

Adresser

Lägenhetsregistret är beroende av korrekta adresser (belägenhetsadresser). Mark- och exploateringsenheten på kommunledningsförvaltningen fastställer adresserna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Lagenhetsregister/