Logga för utskrift

Värmepump

En värmepump tar tillvara värmen i luften, marken, berget eller vattnet. Vissa värmepumpar ger enbart tillskott till uppvärmningen, andra kan också ge varmvatten.

Vill du installera en värmepump måste du anmäla det till kommunen först. Inom skyddsområde från vattentäkt kan tillstånd krävas.

Om du installerar en värmepump utan att anmäla/söka tillstånd kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift.

Anmälnings- och tillståndsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Energiradgivning/Varmepumpar/