Logga för utskrift

Energi- och klimatrådgivning

Karlskrona kommun erbjuder med stöd från Energimyndigheten oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till allmänheten, företag, föreningar och organisationer.

Du kan få råd och tips gällande exempelvis energibesparing, olika uppvärmningssystem samt aktuella stöd att söka. Rådgivningen omfattar inte besiktningar eller energianalyser. Den riktar sig i första hand till den som söker information för att kunna göra smarta val vid exempelvis en renovering.

Karlskrona kommun, Olofström kommun och Sölvesborg kommun samarbetar gällande rådgivningen och har en gemensam energi- och klimatrådgivare. Det är möjligt att kontakta rådgivaren via e-post och telefon samt att boka tid för möten/besök i varje kommun.

Hur mycket solenergi skulle ditt hus kunna producera?

Se filmen om "solkartan" från Länsstyrelsen och Energikontor sydost.

bild Solkartan

Filmen Solkartan på YouTube

Uppvärmning

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Vilket system som är bäst för just ditt hus beror på många olika saker. Till exempel hur ditt hus är byggt, när det är byggt, om det är renoverat eller i dåligt skick och var i landet du bor är några faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem.

Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmningssystemet det första du ska ta tag i. Klimatskalet, det vill säga fönster, dörrar, väggar tak och även ventilationen är viktiga delar av huset som har stor betydelse för energianvändningen. Har du exempelvis dragiga fönster eller dålig isolering i väggar och tak är det sannolikt här du ska börja energieffektivisera.

Här ser du var värmen försvinner ut ur huset. Med bättre isolering kan du hålla kvar mer värme i ditt hus. Bild: Bo Reinerdahl

Solenergi

När det pratas om solenergi är det främst två begrepp som menas; solvärme och solel. Vid solvärme används solfångare som tar upp värmen från de inkommande solstrålarna och för värmen vidare till fastigheten. Vill man istället ha el används solcellspaneler, som då genererar el från solens strålar. Generellt sett sägs det att solinstrålningens effekt ligger på 1000 W/kvm och år i Sverige.

Länsstyrelsen i Blekinge har arbetat med att ta fram en solkarta för Blekinge. I solkartan kan du söka på din egen adress för att se dina förutsättningar gällande solenergi.
Ditt hus kommer att visas som i en värmekamera där de mörkröda ytorna har mest solinstrålning, medan de blå ytorna har dålig solinstrålning. De mörkröda ytorna på huset är därför den bästa placeringen för solceller eller solfångare.

Här finns solkartan. Vid frågor går det bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

För att få installera solenergianläggningar krävs ibland bygglov. Reglerna kan skilja sig från kommun till kommun. I Karlskrona kommun gäller nedan listade riktlinjer för bygglov i samband med uppförande av solenergianläggningar.

 • För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare/solcellsanläggningar bygglovsbefriade
 • För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
  - Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen 3:12,
  - Solfångare/paneler placeras längs med takfallet (takets lutning) och upptar max halva takfallet,
  - Solfångare/paneler placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Här kan du läsa mer om riktlinjer för solenergianläggningar

Vid frågor och för mer information kontakta kommunens bygglovavdelning

Här hittar du författaren och solenergiexperten Lars Andréns presentation från solföreläsningen på Karlskrona Stadsbibliotek den 29 maj 2017.

För information om riktlinjer för bygglov gällande solenergianläggningar i Olofström kommun och Sölvesborg kommun kontakta respektive kommuns bygglovavdelning:

Sölvesborgs kommun

Olofströms kommun

10 smarta energispartips

 • Byt till effektiv och bra belysning, som LED och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs
 • Nya tätningslister till fönster och dörrar
 • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen
 • Snålspolande duschmunstycke samt duscha kortare tid
 • Diska med 50 grader i en full diskmaskin
 • Cykla till jobbet = även bra för hälsan
 • Dra ur laddare när de inte används, ingen stand-by
 • Använd vattenkokare för att koka upp vatten, alternativt koka upp med lock på
 • Tvätta i 40 grader istället för 60 grader. Det kan nästan halvera energianvändningen
 • Sänk inomhustemperaturen med en grad, vilket minskar energianvändningen med 5 %.
   

Länktips

 

energiradgivningen.se

Kostnadsfri och opartisk rådgivning från 27 kommuner i Stockholmsregionen. Här hittar du faktablad, vanliga frågor, verktyg för att beräkna och analysera m.m.
www.energiradgivningen.se

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

www.energimyndigheten.se


Hus.se

Webbplatsen ger en överblick vilka leverantörer som finns inom olika uppvärmningsalternativ.
www.hus.se/energi 

 • Kontakt

  • Energi- och klimatrådgivningen
  • Besöksadress: Ö Hamngatan 7 B
  • Therése Samuelsson
  • Energi- och klimatrådgivare
  • Telefon: 0455-30 32 48
 • Gemensam rådgivning även för:

   

  Olofströms kommun

   


  Sölvesborgs kommun

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Energiradgivning/