Logga för utskrift

Utomhusmiljö

Informationen på denna sida handlar både om de inbjudande och stimulerande inslagen i utomhusmiljön och om risker som bör förebyggas.

Här finns information om bland annat lekplatser, grönska och trafikfrågor i området närmast bostaden.

Eldning utomhus
Varje år orsakas ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. På Räddningstjänstens webbplats får du goda råd, som kan vara bra att ha då du skall elda utomhus.

Här hittar du mer information om eldning utomhus.  

Trafikfarlig växtlighet
För att inte hindra framkomligheten för trafikanter eller gaturenhållningsmaskiner ska växtlighet på tomt hålla vissa mått. 

Tips vid biltvätt
Det bästa alternativet är att tvätta sin bil vid en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Om du ändå väljer att tvätta bilen där ingen uppsamling och avskiljning av farliga produkter sker finns det några enkla saker som du bör ta hänsyn till.

Lekplatser
I hela kommunen finns det cirka 90 lekplatser.

Näridrottsplatser
Vill du spela bollspel eller göra något annat som kräver yta och mjukt underlag men du kanske inte vill gå med i någon klubb eller förening? Då är du välkommen till någon av kommunens näridrottsplatser.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Utomhusmiljo/