Logga för utskrift

Adresser och gatunamn

Alla byggnader där det finns bostad eller verksamhet ska ha en egen unik adress. I byggnader med flera entréer ska varje entré ha en egen adress.

Adresser används för folkbokföring, postsortering, officiella register och för att underlätta för bland annat räddningstjänst, hemtjänst och leveranser så att det snabbt går att hitta rätt.

Karlskrona kommuns mark- och exploateringsenhet rapporterar adresserna till Lantmäteriet. Posten, Skatteverket, folkbokföringen, SOS Alarm, banker, försäkringsbolag får via Lantmäteriet sedan tillgång till adresserna.

Hur ska en adress se ut?

En adress ska bestå av ett adressnamn (ett gatu-/väg-/trakt-/gårdsnamn) samt en adressplats (ett nummer).

Gatunamn och vägnamn

Mark- och exploateringsenheten bereder frågor om gatunamn och vägnamn för kultur- och fritidsnämnden som sedan fattar beslut i frågan.

Lägenhetsnummer

Om en entré utifrån leder vidare till flera lägenheter, som i flerfamiljshus, ska varje lägenhet ha ett lägenhetsnummer.

Läs mer om lägenhetsnumrering och lägenhetsregister här

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-08-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Adresser-och-gatunamn/