Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Bostad & Miljö
  •  / Samråd angående detaljplan för Magistraten 16 och del av Kar...

Samråd angående detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43 på Trossö

Publicerad 17 februari 2012 07:51 | Uppdaterad 17 februari 2012 07:55
Detaljplanen syftar till att omvandla allmänplatsmark till kvartersmark.

Planområdet är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö i direkt anslutning till Klaipedaplatsen. Huvudsyftet är att sanktionera tidigare givet bygglov för tillbyggnad till fastigheten Magistraten 16.

Detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö

Samrådstid: 17 februari – 16 mars 2012

Synpunkter på detaljplanen lämnas skriftligen senast den 16 mars 2012 till:
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

För mer information
Planarkitekt Heléne Persson, telefon 0455-30 33 61

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-02-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Aktuellt-inom-Bostad--Miljo/Detaljplan-for-Magistraten-16-och-del-av-Karlskrona-443-pa-Trosso/