Logga för utskrift

Sunnadalskolans arbete gör avtryck på omvärlden

Publicerad 22 september 2016 15:41 | Uppdaterad 22 september 2016 15:55
Sunnadalskolans arbete med elever från alla världens hörn har gjort avtryck på omvärlden. Med sin mångfald har skolan synliggjorts på nationell nivå vid Sverigemiddagen i Kungahuset. Över 20 års gediget arbete uppmärksammades av landshövdingen som nominerade skolan.

- Det gäller att tro på sin sak och under årens lopp har skolan samlat på sig erfarenheter. Att bygga upp en skola på 400 elever görs inte i en handvändning. Mycket handlar om inställning och innovation, se möjligheter och inte svårigheter. Vända på stenen och se att vi är en rik skola, hela världens skola, säger Ulla Ståhl som är rektor på skolan.


Med sig har skolan en enastående grupp av seniorer. Deras bidrag är ovärderligt där eleverna får bekräftelse från en äldre, någon vuxen som lyssnar. Flera barn står ensamma i det svenska språket där ingen annan i hemmet talar svenska. Hela skolans stab kompletterar varandra.


Men vägen hit har varit lång.  Långa byggprocesser som har resulterat i framgångsrika projekt. Att arbeta i projektform har visat sig effektivt för integration och ett naturligt sätt att lära.
- Teateruppsättningarna är ett exempel på projektarbete i samarbete med kulturskolan. Att sedan återanvända pedagogiken i det dagliga arbetet är viktigt, säger Ulla.


Det hårda arbetet fortsätter

Nu är det oerhört viktigt att detta goda arbete fortsätter. Allt måste bevaras och nya utmaningar står inför dörren. Fler skolor i Karlskrona kommun tar emot elever som bidrar till mångfalden i skolan och behovet av behöriga lärare växer. Det är en konst att lära sig läsa och dessutom utifrån ett främmande språk. I ett långsiktigt perspektiv är planen att stärka kommunen för att förbli en attraktiv skolkommun.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Sunnadalskolans-arbete-gor-avtryck-pa-omvarlden/