Logga för utskrift

Karlskrona kommun inför vårdnadsbidrag

Publicerad 11 december 2012 14:48 | Uppdaterad 11 december 2012 14:51
Vårdnadsbidrag införs i Karlskrona kommun från den 1 januari 2013. Bidraget är 3000 kronor i månaden för barn upp till 3 års ålder. Den årliga kostnaden för kommunen beräknas bli 1,8 miljoner.

För mer information
Anita Ottosson
Kvalitetssamordnare Barn- och ungdomsförvaltningen
Tfn 0455-30 36 21

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-12-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Karlskrona-kommun-infor-vardnadsbidrag/