Logga för utskrift

Elevers frånvaro och ledighet

Publicerad 29 januari 2013 14:11 | Uppdaterad 29 januari 2013 14:17
Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet.

Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl ska skolan kontakta vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter.

Skolverkets nyhetsbrev

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-01-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Elevers-franvaro-och-ledighet/