Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Beslut om Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2012

Beslut om Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2012

Publicerad 20 december 2011 16:06 | Uppdaterad 20 december 2011 16:13
Vid sitt möte den 20 december fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om internbudgeten för 2012 och verksamhetsplan för 2012 – 2014. För att budgeten ska kunna hållas och för att de underskott som finns för 2011 ska kunna täckas behöver cirka 38 miljoner kronor sparas.

Beslutet innebär att skolorna i Skrävle och Strömsberg ska stängas från och med höstterminen 2012. Nämnden beslutade också att Särskolan/Lyckåskolan i sin helhet ska flytta till Lyckeby Kunskapscentrum.

Skolpengen kommer att ligga kvar på en lägre nivå till och med halvårsskiftet 2012, vilket beräknas innebära en besparing på cirka 12 miljoner kronor.

Besparingarna kommer också att leda till personalminskningar inom förskola och skola. Hur stora personalminskningarna blir och hur det kommer att ske beslutas och förhandlas inom respektive verksamhet.

Vad som händer med skolorna inom Trossö skolområde ska utredas vidare, det arbetet ska vara klart under våren 2012. Hur förskolorna ska vara organiserade beror till stor del på hur skolorna i Trossö skolområde organiseras.

Sedan tidigare är det beslutat att Jämjö Kyrkskola och Lyckeby skola ska stängas, preliminärt sker det till höstterminen 2013.

Besluten att stänga Skrävle, Strömsbergs och Lyckeby skola samt Jämjö Kyrkskola fattas slutgiltigt av kommunfullmäktige, vilket kan ske tidigast vid fullmäktiges möte den 26 januari 2012.

Internbudget BUN 2011-12-20, pdf 123 kB

Missiv internbudget BUN 2011-12-12, pdf 13 kB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-12-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Beslut-om-Barn--och-ungdomsnamndens-internbudget-2012/