Logga för utskrift

Allmän förskola - faktura under sommaren

Publicerad 4 juni 2015 13:20 | Uppdaterad 4 juni 2015 13:29
Den allmänna förskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla barn. Alla barn har rätt till allmän förskola tre timmar per dag (525 timmar per år) från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Dessa fördelas på perioden september till och med maj exklusive tiden för juluppehåll.

Barn vars föräldrar arbetar eller studerar:

3-, 4- och 5-åringar som är placerade i förskola under föräldrarnas arbete eller studier får reducerad avgift med 30 % under perioden september-maj. Under juni, juli och augusti betalas full avgift enligt maxtaxan.

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga:

Barnet har rätt till förskoleplacering 15 timmar i veckan. Under perioden september-maj är dessa timmar avgiftsfria för 3-, 4- och 5-åringar. Under juni, juli och augusti betalas full avgift enligt maxtaxan.

Barn placerade enbart i allmän förskola:

För barn som enbart har plats i allmän förskola gäller de tider som fastlagts för perioden september-maj (525 tim/år). Verksamheten är avgiftsfri. Hur timmarna ska förläggas anpassas till verksamheten.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-06-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Allman-forskola---faktura-under-sommaren/