Logga för utskrift

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om modersmålsundervisning.

Vad krävs för att mitt barn ska vara berättigat till modersmålsundervisning?

För att ditt barn ska kunna läsa modersmål måste han eller hon ha grundläggande kunskaper i språket och det behöver talas i hemmet till vardags. En elev med samiska, finska, meänkieli, jiddisch eller romani som modersmål kan få undervisning även om man inte talar språket hemma varje dag. Detta gäller också adoptivbarn.

Hur anmäler jag mitt barn till modersmålsundervisning?

Det gör du genom att fylla i en självservicetjänst på karlskrona.se.
Här hittar du självservicetjänsten.

Vem bestämmer om mitt barn är berättigad till modersmål?

Det gör skolans rektor. Därefter skickas frågan till Modersmålsenheten som gör en grupplacering.

Kan mitt barn göra en särskild prövning i årskurs nio för att få betyg i modersmål?

Ja, om det finns lärare som undervisar i språket.

Varför måste mitt barn gå till en annan skola för att få modersmålsundervisning?

Oftast beror det på att det inte finns tillräckligt många elever i ditt barns skola.

Kan man som förälder välja tidpunkt för modersmålsundervisningen?

Nej, det kan man inte, men i de språk där vi har många lärare och undervisningstider/skolor går det att välja tid och plats om man som elev/förälder har möjlighet att flytta på sig.

Modersmålsundervisningen för mitt barn har inte kommit igång ännu. Vad beror det på?

Den vanligaste orsaken är att undervisningen av många elever från olika skolor och stadsdelar skall samordnas. Detta tar tid.

Hur många timmar modersmålsundervisning per vecka har mitt barn rätt till?

Ditt barn har rätt till max 60 min per vecka i Karlskrona Kommun.

Kan jag få bensinersättning om jag kör barnet till lektioner?

Nej det kan du inte. Vi kan erbjuda bussbiljetter för elevens transport från skolan/hemmet till undervisande skola.

Har ni bestämt ålder när barnen får åka buss?

Nej detta är föräldrarnas ansvar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Modersmal/Fragor-och-svar/