Logga för utskrift

Tider för upprop på gymnasiet

Publicerad 7 augusti 2014 15:18 | Uppdaterad 7 augusti 2014 15:28
Här hittar du alla tider och platser för skolstarten i gymnasiet. Välkomna!

Platser och lokaler

Aula A, vån 2, af Chapmangymnasiet
Hus A, ingång Drottninggatan 49
Aula D, vån 2, Ehrensvärdska gymnasiet
Hus D, ingång Ö Köpmansgatan 26 (mitt emot Folktandvården)
Multimediasalen P608, översta våningen Fischerströmska
gymnasiet (kv Psilander), Ö Köpmansg. 10
Gymnasiesärskolan, markplan på Törnströmska
gymnasiet (kv Psilander), Ö Köpmansgatan 10

Elever årskurs 1.
Skolstart torsdagen 21 augusti.

Aula A, kl. 09.15
Ekonomiprogrammet
Lärlingsprogrammen
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Aula A, kl. 10.00
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet, samtliga inriktningar
Estetisk spetsutbildning, spelgrafik
Fordons- och transportprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Sjöfartsprogrammet

Aula D, kl. 08.30
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskaplig spetsutbildning, Leonardo
Teknikprogrammet

Aula D, kl. 09.30
Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Multimediasalen P608, kl. 08.30
Preparandutbildning
Individuellt alternativ
Yrkesintroduktion
Språkintroduktion

Samtliga årskurser med skolstart torsdagen 21 augusti

Gymnasiesärskolan, kl. 08.00
Administration, handel och varuhantering
Estetiska programmet
Fastighet, anläggning och byggnation
Fordonsvård och godshantering
Hotell- och restaurangprogrammet
Hotell, restaurang och bageri
Individuella programmet
Samhälle, natur och språk
Specialutformat fastighets- och serviceprogram
Specialutformat trädgårds- och miljöprogram

Övriga
Carpe Diem (alla åk), Arenavägen 15, kl. 09.00
Individuella programmet (alla åk), Arenaskolan, kl. 08.00
Individuella programmet (alla åk), Solbackaskolan, kl. 08.00

Elever årskurs 2 och 3.
Skolstart måndagen 25 augusti.

Aula A, kl. 08.30
Samhällsvetenskapsprogrammet, åk 2

Aula A, kl. 09.00
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning husbyggnad,
mureri, måleri och plåtslageri
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet, samtliga inriktningar
Estetisk spetsutbildning spelgrafik
VVS- och fastighetsprogrammet
Sjöfartsprogrammet

Östersjöskolan, kl. 08.30
Lärlingsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Caféet Rosenholm, kl. 09.00
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon och
mark- och anläggning
Fordons- och transportprogrammet

Multimediasalen P608, kl. 08.00
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion

Hemklassrum, kl. 08.00
Barn- och fritidsprogrammet
Hantverksprogrammet Frisör
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskaplig spetsutbildning, Leonardo
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Hemklassrum, kl. 08.30
Ekonomprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet, åk 3

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-15
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Tider-for-upprop-pa-Karlskronas-kommunala-gymnasieskolor/