Logga för utskrift

Sjukanmälan till de kommunala gymnasieskolorna

Nytt telefonnummer för sjukanmälan elever tel. 0515 – 436 20

Gäller för alla Karlskrona kommunala gymnasier och ger högre tillgänglighet. Sjukanmälan kan göras dygnet runt med en knapptelefon.

En röst svarar: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Karlskrona kommun”. Du ombeds knappa in elevens personnummer med tio siffror (ååmmdd-nnnn) därefter får du en bekräftelse innan samtalet kan avslutas.

Tänk på:

• Frånvaroanmälan gäller hel dag. Vid del av dag måste anmälan ske via https://karlskrona.skola24.se eller via skolans expedition.

• Om man ringer efter kl. 12 kommer anmälan att gälla nästkommande dag.

• Som tidigare skall frånvaroanmälan göras varje sjukdag.

• Du avbryter frånvaroanmälan genom att lägga på luren.

• När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

• Elevens personnummer måste ges med 10 siffror (ååmmdd-nnnn)

TF i personnummer tas inte emot av systemet. Registrera via hemsidan https://karlskrona.skola24.se eller ring expeditionen.

Sjukanmälan via Internet
Skaffa dig en användare i Skola24 (fås från skolan) och logga in på webben.

https://karlskrona.skola24.se

Samma inloggning gäller för alla dina barn i kommunala gymnasiet. Använd utdelad aktiveringskod eller fyll i begäran om en sådan. Du måste ha en e-postadress.

Sjukanmälan kan göras hela dygnet för del av dag, hela dagar och flera dagar i sträck vid värre sjukdom.

Du kan även ta del av barnets samlade frånvaro och då även i grafisk form.
Vid frånvaro av okänd anledning skickas ett meddelande till din e-post så du kan vidta åtgärder.

Sjukanmälan per telefon eller Internet önskas före klockan 09:00 varje dag på något av sätten ovan.

af Chapman

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-10-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Sjukanmalan/