Logga för utskrift

Läs om inackorderingsbidrag!

Publicerad 1 augusti 2013 13:30 | Uppdaterad 5 augusti 2013 13:30

Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen) och utgår till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Tillägget utgår för studier på kommunal gymnasieskola och vuxenutbildning som inte erbjuds av det kommunala skolväsendet inom samverkansområdet. Ny ansökan måste inlämnas för varje nytt läsår.

Läs mer på denna sida! Klicka här!

gymnasiet

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-08-06
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Las-om-inackorderingsbidrag/