Logga för utskrift

Föreläsning på af Chapman om Kuba

Publicerad 9 oktober 2014 07:35 | Uppdaterad 9 oktober 2014 07:41
Föreläsning med Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö, torsdagen den 2 oktober, 2014.

Har den kubanska revolutionen lyckats? Med den frågan inledde Martin Nilsson sin föreläsning för af Chapmangymnasiets elever. Kuba var en av de sista staterna i Latinamerika att bli självständigt. Det inträffade – som en konsekvens av spansk-amerikanska kriget – 1902. Det amerikanska inflytandet (både politiskt och ekonomiskt) var påtagligt fram till revolutionen 1959. Till stora delar levde det gamla samhället kvar; stora ekonomiska klyftor, få läskunniga, dåliga löner och lejonparten av befolkningen saknade elektricitet o.s.v. Det fanns emellertid en begynnande demokratisering, som avstannade med Fulgencio Batistas militärkupp 1952. Med Batistas maktövertagande följde ett omfattande terrorvälde. Den amerikanska maffian – La Cosa Nostra – levde livets glada dagar med sina hotell och casinon. Överhuvudtaget blev Kuba en plats för förlustelser för de kubaner och, framförallt, amerikaner som hade pengar.


Långtifrån alla var nöjda med detta samhälle och 1953 gjordes ett kuppförsök, som emellertid slogs ned. Kuppledaren, Fidel Castro, fängslades, fick amnesti och hamnade sedan i Mexico, där han träffade den argentinske läkarstudenten, Ernesto ”Che” Guevara. 1956 landsteg och inledde Guevara och Castro och deras anhängare ett gerillakrig för att ta makten på Kuba. Man strävade efter frihet, oberoende, självständighet, social rättvisa och jämlikhet. Från början var det ingen vänsterrevolution. 1959 bar gerillakriget frukt; Batista flydde utomlands och Fidel Castro blev Kubas nye ledare. Det finns flera förklaringar till varför Fidel Castro segrade; svag militär i en korrupt regering, man hade en visionär idé och de flesta samhällsgrupper gav Castro sitt stöd o.s.v. Man inledde med nationaliseringar av de amerikanska företagen, vilket gjorde att man ganska snart hamnade på kollisionskurs med grannen i norr. Kontakterna med Sovjetunionen ökade istället. USA har med Grisbuktsinvasionen 1961, bojkotter och utfrysning försökt få till ett regimskifte på Kuba, men denna isolering har istället svetsat samman befolkning. Man har en gemensam fiende.

Hur ser det ut idag? Kuba har av dem högsta välfärden i Latinamerika; analfabetismen är nästan helt utplånad, bra sjukvård och utbildning. Man har det socioekonomiskt bra. Däremot är Kuba fortfarande en diktatur, där Kommunistpartiet är totalt dominerande och valfriheten – politiskt såväl som ekonomiskt – är ytterst begränsad. Kanske kommer en förändring att ske 2018 då, den nuvarande ledaren, Raul Castros mandatperiod löper ut.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-10-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Forelasning-pa-af-Chapman-om-Kuba-/