Logga för utskrift

Föreläsning om Syrienkonflikten

Publicerad 16 juni 2014 15:21 | Uppdaterad 16 juni 2014 15:32
Den 27 maj hade af Chapmangymnasiet förmånen att ha Per Jönsson, Utrikespolitiska institutet, som föreläste om Syrienkonflikten. Han har arbetat för Sida i Vietnam, för Tidningarnas Telegrambyrå samt för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som USA-korrespondent. Han har även ägnat sig åt analys av politisk terrorism i olika former sedan 1970-talet.

2011 återvände Per Jönsson till UI efter 30 års anställning som utrikesskribent på
Dagens Nyheter.

Konflikten i Syrien har skördat ca 150 000 människoliv. 2 ½ miljoner är flyktingar utomlands och mer än 6 miljoner är internflyktingar. Många storstäder – Damaskus, Aleppo, Homs och Idlib – är till stor del sönderslagna. Kriget som startade till följd av den arabiska våren  har utvecklat sig till ett ställningskrig som snarare kan jämföras med situationen på västfronten under första världskriget. Den arabiska  vårens tankar om demokrati bemöttes med våld av statsmakten. De som deltar i striderna i Syrien är en brokig skara, alltifrån de som strävar emot demokrati till de som förespråkar en fundamentalistisk stat med sharialager och dessutom rent kriminella grupper. Ibland slåss de sinsemellan.

Kriget förlängs genom att Saudiarabien och Iran är inblandade och stöder olika sidor. För att en folklig revolt ska lyckas, enligt Per Jönsson, måste den övervinna statens militärmakt på något av följande tre sätt:

1 Besegra armén (Kina 1949 och Kuba 1959)
2 Förmå armén att inte bekämpa revolten (Iran 1979)
3 Kräva samma sak som armén (Egypten och Tunisien 2011)

Detta har än så länge inte skett och framtiden är oviss. Alawiterna – som al-Assad tillhör – är en ”krigarkast” som fransmännen använde enligt principen ”härska och söndra” när de koloniserade Syrien. Alawiterna fick följaktligen en gynnsam särställning i det franska Syrien och har bibehållit denna sedan dess. Al Assad-familjen har haft makten sedan 1970. Det finns en religiös aspekt på konflikten också. Hos alawiterna har Muhammeds svärson och kusin Ali en närmast gudomlig status. De nyttjar alkohol, kvinnorna har en friare ställning och bär i regel inte slöja o.s.v.

Per Jönsson talade om några olika möjligheter beträffande konfliktens utgång:
1 Rebellerna segrar – jihadstyre och/eller inbördeskrig
2 Assadregimen segrar
3 Autonoma enklaver med en alawitisk Assadstat, en eller två sunnienklaver och en kurdisk enklav.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Forelasning-om-Syrienkonflikten/