Logga för utskrift

Erasmus till Törnström!

Publicerad 30 september 2015 08:33 | Uppdaterad 30 september 2015 08:37
DIG-IT Erasmus KA2 Internationell IT-projekt mellan Frankrike, Belgien, Finland och Sverige.

Lärandet har utvecklats en hel del under det senaste decenniet och explosionen av IKT-baserade tekniker har medfört mycket nytt, både för lärare och elever.  Utvecklingen går allt snabbare och verktygen är mycket mer annorlunda än vad de var för tio år sedan. 

 

Därför tror vi att färdigheter (forskning kompetens, bearbeta information, dela information via olika verktyg eller programvaror) i att använda dessa verktyg har blivit viktigt. Det innebär att dagens skola står infor utmaningen att göra det möjligt för lärare samt elev att hålla jämna steg med den nya tekningen. 

 

Förutom dessa nya verktyg öppnas möjligheter såsom att delta i och förbättra tvärvetenskaplig samarbetsförmåga (både bland lärare samt elev), hjälpa eleverna så att de inte hoppa av skolan, eller anpassa undervisningen för en del elever som behöver nya innovativa tillvägagångssätt.

 

Slutligen har Frankrike, Belgien, Finland och Sverige olika förhållningssätt till IT i utbildningen, liksom olika trösklar i att använda dessa IT-verktyg. Gränsöverskridande samarbete gör det möjligt för våra skolor och dess lärare att utbyta god praxis i IT-användning och pedagogiska perspektiv, men också utforska nya undervisningsmetoder och resurser.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-09-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Erasmus-till-Tornstrom/