Logga för utskrift

Busskort - vem har möjlighet att få ett busskort?

Publicerad 10 juni 2015 07:36 | Uppdaterad 10 juni 2015 07:37
Vem har rätt till busskort för att åka till våra kommunala gymnasieskolor? Denna sida kan hjälpa dig att se om du har rätt att få busskort för din resa mellan skolan och där du bor.

Vem har rätt till busskort för att åka till våra kommunala gymnasieskolor? Denna sida kan hjälpa dig att se om du har rätt att få busskort för din resa mellan skolan och där du bor. 

Elevens hemkommun ansvarar för kostnad för dagliga resor mellan skola och bostad (folkbokföringsadress). Ansvaret gäller för elever som har rätt till studiemedel och fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Utbildningsnämnden beslutade den 4 december 2014, § 56, att fastställa det ersättningsberättigade avståndet till 5,5 km mellan bostad och skola.  Beslutet gäller fr.o.m höstterminen 2015. 

Busskort delas ut till ersättningsberättigade elever vid skolstart utan särskild ansökan.

Observera att man skall bo utanför rödmarkerat område för att kunna få ett busskort.   Klicka här! för att se kartan. Använd gärna sökfunktionen för att leta efter din adress. (du klickar på förstoringsglaset på kartan).

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-06-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Busskort/