Logga för utskrift

Bidrag, bostad och resor

Här hittar du information om bidrag, bostad och resor.

Studiebidrag
Du som studerar vid gymnasieskolan på heltid kan till och med vårterminen det år du fyller 20 år få studiebidrag under 10 månader per läsår.

"Extra tilllägg" är ett bidrag som prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomiska förhållanden.

Studiemedel för äldre elever består av en bidragsdel som kan kompletteras med en återbetalningspliktig del. Extra tillägg och studiemedel för äldre elever söks hos CSN.
Till CSN:s webbplats

Klicka här om:
du bor i Karlskrona och ska studera
du flyttar från Karlskrona och ska studera
du flyttar till Karlskrona och ska studera

 

- Du som bor i Karlskrona och ska studera i Karlskrona

Inackorderingstillägg
Du som bor och studerar i kommunen och har en resväg som är längre än 40 km (enkel resa) eller en restid som överstiger 2,5 tim./dag mellan hem och skola, kan ansöka om inackorderingstillägg.

Blankett om inackorderingstillägg
Studieintyg

Läsårskort (f.d. busskort)
Du kan få läsårskort om du är heltidsstuderande, och din dagliga färdväg mellan bostaden och skolan är minst 5,5 km. Tillägget erhålles till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  Se mer i menyn till vänster under läsårskort.

-  Du som bor i Karlskrona och ska studera på annan ort och dagligen ska resa till din skola

Läsårskort (f.d. busskort)
Om du studerar på annan ort och dagligen reser till din skola, kan du ansöka om läsårskort. Det gäller oavsett om du går på kommunalt eller fristående gymnasium. Ansök i god tid innan läsårsstarten! Lämna även studieintyg från skolan.

Blankett för läsårskort
Studieintyg

Behöver du mer information eller vill få blanketter hemskickade till dig, kan du kontakta:
Marianne Bergman, tel. 0455-30 36 18
This is an email address

 - Du som flyttar från Karlskrona för att studera

Inackorderingstillägg
Du kan få inackorderingstillägg, om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Tillägget utgår för heltidsstudier på gymnasie och komvux, till vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägget söks och beviljas i elevens hemkommun. Det betalas ut nio månader/läsår och är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor.

Blankett om inackorderingstillägg
Studieintyg

Inackorderingstillägg till elev på folkhögskola, friskola och riksinternat handläggs av Centrala Studiestödsnämnden (CSN)
Till CSN:s webbplats

Behöver du mer information eller vill få blanketter hemskickade till dig, kan du kontakta:
Marianne Bergman, tel. 0455-30 36 18
This is an email address

 - Du som flyttar till Karlskrona för att studera  

Aktivitetssamordnare
Att flytta hemifrån när man är 16 år är ett stort steg och därför är det viktigt att eleven känner att det finns någon att vända sig till när det gäller boende, fritid och andra viktiga frågor under studietiden.

Jag heter Ulrika Oijens och är aktivitetssamordnare och kontaktperson för de elever som bor på annan ort och valt att flytta hit och gå på någon av våra kommunala gymnasier.
Tel: 0455-30 51 76
This is an email address

Bostad
Mer information om hur du hittar bostad får du på
Hitta bostad

Gymbo
För dig som söker till gymnasiet i Karlskrona och behöver få ditt boende ordnat har Kunskapsförvaltningen och Karlskronahem tagit fram ett koncept som kallas GymBo. Det är ett förmånligt erbjudande till dig och en möjlighet att på ett bekvämt sätt ordna med allt det praktiska som har med ditt boende under studietiden att göra.
Boende, ansök och kontakter för Gymbo


Vad händer i Karlskrona?
Visit Karlskrona du kan även titta in på "Se och göra" här på karlskrona.se, eller besöka "Ung i Karlskrona". 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Bidrag-och-bostad/