Logga för utskrift

Att söka till gymnasiet

Så går det till

Ansökan görs direkt här på webben. Du som bor i Karlskrona kommun kan söka från den 15 januari. Din ansökan ska vara inne senast den 15 februari. Bor du i en annan kommun söker du mellan de datum som gäller i din hemkommun.  

Du loggar in och söker direkt via länken nedan. Lösenord för att logga in och kunna ansöka skickas i januari till dig som går i Karlskronas grundskolor och på introduktionsprogrammen. Skriv ut kvittensen på din ansökan och lämna till studie- och yrkesvägledaren på din skola så fort du gjort ditt val.
Sök till gymnasiet


Vad händer sen?

Preliminär antagning 15 april
Den 15 april får du som sökt något av gymnasieskolans program ett preliminärt antagningsbesked, vilket är ett tillfälligt besked som ska ses som en fingervisning om hur du vid den här tidpunkten ligger till.


Omval 23 april - 15 maj
Mellan den 23 april och 15 maj kan du logga in igen och ändra ditt val. Den som vill ändra sitt val efter sista omvalsdagen tas endast in på det nya valet i mån av plats efter slutantagningen. Oavsett poäng går du inte före dem som redan finns på reservlistan och har sökt i tid.

Slutlig antagning 2 juli
Den 2 juli sker den slutliga antagningen, baserad på det betyg du fick i juni. Vid antagning till högrehandsval faller dina lägrehandsval bort och du står inte kvar som reserv till dessa.

Reservantagning från 1 augusti
I början av augusti påbörjas reservantagningen.

För att ett program ska starta krävs ett visst antal sökande. Hur många sökande som krävs varierar från program till program. Om det program du valt inte startar tas du istället in på något av dina lägrehandsval.

Antagningsbestämmelser
För att kunna söka ett yrkesförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen.

För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade. Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen. Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

Läs mer information i detta dokument  klicka här!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Ansokan/