Logga för utskrift

PRAO-platser

Här kan du läsa om PRAO och hur du kan få PRAO-elever till din arbetsplats under läsåret 2017/2018.

PRAO-platser är ett utmärkt sätt för våra skolungdomar att få erfarenhet från arbetslivet. Du som tar emot PRAO-elev gör en stor insats för elevens utveckling och har samtidigt chansen att bidra till att någon får upp ögonen för yrket.

Så här går det till:

  1. Fyll i och skicka in formuläret nedan senast 17 juni. I formuläret behöver du lämna uppgifter om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna för PRAO-eleven. 
  2. Skolan fördelar därefter praktikplatserna och lämnar besked till er arbetsplats cirka 12 dagar före praktikens början.

Åk 8-9 har sina PRAO-veckor på följande tider:

Skola Veckor 2017 Veckor 2018 Studie & yrkes-
vägledare
Telefon
Wämöskolan v.39/40 v.11/12 Linnea Petersson 0455-304040
Lyckeby Kunskapscentrum v.41/42 v.13+15 Josefine Svensson 0455-
303176
Jändelskolan v.43+45 v.16/17 Marielle Erdin Persson 0455-321911
Rödebyskolan v.46/47 v.18/19 Anneli
Gustavsson
0455-303912
Nättraby Kunskapscentrum v.48/49 v.20/21 Yngve Hansson 0455-303790
Sunnadalskolan v.37/38 v.9/10 Vakant 0455-303765
Rosenholmskolan v.37/38 v.9/10 Linnea Petersson 0455-304040

Anmälan av PRAO-plats

Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

*= obligatoriska uppgifter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetskläder: 
Skyddskor: 
Lunch:
 
 

Ange det antal PRAO-elever ni kan ta emot respektive veckor:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välj de alternativ som stämmer in på din PRAO-plats:
 
Eleven får introduktion och information om rutiner av handledaren:


 
Eleven har alltid en handledare som stöd. Se till att handledaren har tid för uppdraget. Handledaren ser till att eleven utför lätt och riskfritt arbete som är lämpligt för en PRAO-elev:


 
Eleven arbetar högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 24:00-05:00:


 
Eleven utför inget arbete ensam med pengar eller med varor som har åldersgräns eller med bevakning:


 
Eleven arbetar med djur:


 
Eleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap eller maskindrivna tekniska verktyg:


 
Eleven utför inget arbete med eller exponeras för farliga ämnen t.ex. asbest eller arbete med smitta:


 
Eleven utför inga riskfyllda förbjudna arbeten eller arbete där rasrisk finns eller rivningsarbete eller arbete på hög höjd eller dykeriarbete:


 
 
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/PRAO/