Logga för utskrift

Skoldatateket

Skoldatateket är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum.

I verksamheten finns både teknisk och specialpedagogisk kompetens. Personalen är väl förtrogen med skolans mål och uppdrag.

Vi vänder oss till personal/arbetslag med elever som behöver alternativa läs- och skrivverktyg. På Skoldatateket finns det möjlighet att prova ut olika digitala verktyg samt under en kortare tid låna dessa till elever för ev. inköp.

Skoldatateket håller utbildningar, föreläsningar och ger support på verktygen.

Vi har kommunlicenser på talsyntesen ClaroReard Plus och rättstavningsprogrammet Stava Rex, vilket innebär att dessa program finns på alla datorer i grundskolan. ClaroRead Plus kan dessutom användas av eleverna i hemmet.

Skoldatateket syftar till att:
• vara en naturlig del av kommunens elevstöd
• medverka, stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd, så att de blir delaktiga i sitt lärande
• ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever
• erbjuda skolpersonal visningar och möjligheten att prova digitala verktyg och pedagogiska programvaror före inköp
• utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
• samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra intresserade
• utbilda och informera om digitala verktyg och pedagogiska programvaror
• ge teknisk och pedagogisk support
• ta del av gällande avtal mellan skoldatatekens verksamheter och olika företag samt informera om dessa avtals fördelar t ex vid inköp
• delta i att förverkliga kursplanernas mål och syfte

Skoldatatek finns i många kommuner. För mer information besök gärna skoldatatekens gemensamma webbsida: http://www.skoldatatek.se/index.php

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Skoldatateket/