Logga för utskrift

Stödteamet

Stödteamet är en del av Enheten för kvalitet och utveckling inom Kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun. Stödteamet utgörs av pedagoger, psykologer och logopeder som arbetar på uppdrag av verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fristående verksamheter samt fritidshem och pedagogisk omsorg. Vårt uppdrag är att fungera som en central elevhälsoenhet samt att bedriva skolutvecklingsarbete. Vi arbetar med att stödja verksamheterna i deras arbete för varje barns/elevs rätt till utveckling och lärande, att bidra till kompetensutveckling och stärka yrkesroller samt att genom skolutvecklingsarbete bidra till metod- och verksamhetsutveckling.

Vi arbetar med:
• konsultativt och handledande stöd till personal
• kartläggning och utredning kring barn/elever i behov av särskilt stöd
• nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
• samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Landstinget, andra förvaltningar inom kommunen m.fl.
• skolutvecklingsprojekt

Nya ärenden anmäls till vår skolassistent, tfn 0455-30 39 64. Därefter kontaktar vi uppdragsgivaren för att påbörja samarbetet.

Tomas Hall är chef för verksamheten.

Tfn: 0455-30 39 64
Fax: 0455-30 39 44
E-post: This is an email address

Post- och besöksadress:
Stödteamet
Måsskär
Gullberna Park
371 54 Karlskrona

Personal:

Jenny Kromnow
Specialpedagog
This is an email address

Lena Lund
Hörselpedagog
This is an email address

André Halai  
Leg. psykolog samt inskrivningsansvarig för grundsärskolan
This is an email address

Torun Thern  
Leg. psykolog
This is an email address

Linda Landqvist
Led. psykolog
This is an email address

Maria Andersson (föräldraledig)
Leg. logoped
This is an email address

Susanna Falk (vik)
Leg. logoped
This is an email address

Jessica Åberg
Leg. logoped
This is an email address

Maria Passby
Skolassistent/ekonom
This is an email address 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-07
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Resurscentrum-/