Logga för utskrift

Rapporter

Varje år görs ett antal uppföljningar och utvärderingar för att mäta måluppfyllelse och för att få en bild av elevers, föräldrars och personalens uppfattningar om verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller bedömningar av hur målen uppnåtts samt, i de fall då de inte nåtts, vilka åtgärder som behövs för att utveckla utbildningen.

Kvalitetsarbetet är främst ett hjälpmedel för ledning, personal och elever för att utveckla utbildningen. Men ska också ge information och möjlighet till ökat inflytande för föräldrar och andra intressenter. Redovisningarna kan också användas av Skolinspektionen vid kvalitetsgranskningar och tillsyn, liksom för stödåtgärder och dialog.

Läs Kunskapsförvaltningens kvalitetsrapporter, se länkar till höger

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-08-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Rapporter/