Logga för utskrift

Elevhälsa i grundskolan

Elevhälsans uppdrag är att genom hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla våra elever och hjälpa dem att nå målen på sin utbildning.

Skolsköterskor och skolläkare

Skolsköterskan följer elevernas hälsoutveckling, erbjuder hälsosamtal och utför eventuella vaccinationer. Tillgång till skolläkare finns.

Kontakta skolhälsovården

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-03-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Elevhalsa-/