Logga för utskrift

Fritidshem

Kritor
Här vistas barn i åldrarna 6-13 år under den tid av dagen de är lediga från förskoleklass och grundskola. Man har rätt till plats i fritidshem till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

I regel är fritidshemmen öppna vardagar mellan kl 06.00-18.00. Den öppna fritidsverksamheten har begränsade öppettider. Kontakta gärna rektor i området för information om vad som gäller där du bor.

Skolbarn vars föräldrar är arbetssökande erbjuds fritidshem med 5 timmar per vecka och under lov max 15 timmar per vecka.
Skolbarn till föräldralediga erbjuds inte fritidsplats. Platsen sägs upp i samband med syskonets födsel.

Lovtillsyn
För de skolbarn som enbart behöver skolbarnsomsorg under lov- och studiedagar finns det möjlighet att få lovtillsyn på fritidshemmet.

Ansökan
Ansökan om plats i fritidshem eller lovtillsyn görs enklast via barnomsorgens webbtjänst. Se länk i högerkant.


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Fritidshem/