Logga för utskrift

Tillsyn fristående förskola/fristående fritidshem

Fristående förskolor står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Vid tillsyn bedöms om förskolan uppfyller de områden som ligger till grund för verksamhetens godkännande.
Avisering om tillsyn ges senast en månad före besöket. Ett tillsynsbeslut lämnas skriftligen inom tre veckor efter besöket.

Områden som granskas vid tillsyn av fristående förskolor

- Normer och värden
- Lärande och utveckling
- Särskilt stöd
- Samverkan med hemmet
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Rutiner för avstämning av barnantalet.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Starta-enskild-forskola-och-enskilt-fritidshem-/Tillsyn-enskild-forskolaenskilt-fritidshem/