Logga för utskrift

Bidrag till fristående förskoleverksamhet

Kunskapsnämnden beslutar om bidrag till fristående förskolor, under förutsättning att godkännande meddelats enligt skollagen 8 kap. 21 § och om verksamheten i övrigt uppfyller skollagens krav. Bidrag ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Utbetalning av bidrag

För att bidrag ska utbetalas löpande måste huvudmannen lämna in uppgifter om bokslut samt verksamhetsberättelse till Kunskapsförvaltningen senast den första oktober varje år.


 
  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Starta-enskild-forskola-och-enskilt-fritidshem-/Ansoka-om-bidrag-till-enskild-forskolaenskilt-fritidshem-/