Logga för utskrift

Köregler

Kö

Alla barn placeras i kön efter anmälningsdatum. 


Syskonförtur 

Ditt barn ges förtur till samma förskola eller familjedaghem som syskonet får eller är placerat i. Förturen ger inga garantier för att syskonen får plats på samma placeringsställe. Förutsättningen är att det finns platser inom samma enhet. För förskolebarn vars syskon byter omsorgsform till fritidshem i augusti gäller förturen till placering som sker senast 30 april.

Ursprungligt ködatum gäller vid anmälan om omplacering då du inte fått ditt förstahandsalternativ tillgodosett.

Är ditt barn uppsagt från förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ny anmälan inte göras förrän uppsägningen trätt i kraft.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Soka-barnomsorg/Koregler/