Logga för utskrift

Stängning

Våra förskolor vill erbjuda era barn en verksamhet som ständigt förbättras och ge dem bästa förutsättningar för det livslånga lärandet. Det förutsätter att våra pedagoger får möjlighet till pedagogisk utvecklingstid, vilket kan innebära  fortbildning, reflektionstid och systematiskt kvalitetsarbete.
 
För att pedagogerna ska få pedagogisk utvecklingstid har förskolorna möjlighet att hålla stängt två dagar per termin. Vilka dagar det blir för just er förskola kommer ni att få information om i god tid, minst två månader i förväg.

Vi har möjlighet att i begränsad omfattning driva verksamhet under dessa dagar med hjälp av vikarier eller genom att erbjuda omsorg på annan förskola.
Kontakta din förskolechef senast tre veckor innan aktuell dag om du behöver denna hjälp. Avgiftsreducering lämnas inte.
(Beslut BUN 2012-12-19 § 149)

Semesterperioder

Under semesterperioder och helger kan verksamheter samordnas t ex genom att barn från olika avdelningar placeras på en avdelning. Detta sker utifrån lokala förutsättningar och behov.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Stangning/