Logga för utskrift

Placering

Barnet registreras med den adress där det är folkbokfört. Vid gemensam vårdnad där föräldrarna/vårdnadshavarna bor på skilda håll och barnet växelvis bor hos föräldrarna/vårdnadshavarna ska var och en vara platsinnehavare. Vi informerar båda vårdnadshavarna.

När det är aktuellt med placering blir du kontaktad av placeringsansvarig?

Under förutsättningen att det finns plats ges förskolebarn förtur till samma förskola som syskonet är placerat i. För förskolebarn vars syskon byter omsorgsform till fritidshem i augusti gäller förturen till placering som sker senast 30 april.

Inkomstuppgift och uppgift om omsorgstid måste lämnas innan barnets placering kan påbörjas.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Placering/