Logga för utskrift

Avgifter

I Karlskrona kommun tillämpas maxtaxan. Information om om den kommunala verksamhetens taxa hittar du på Avgifter och barnomsorgstaxa »

Den enskilda verksamheten kan ha annan taxekonstruktion än den kommunala. Den måste dock utformas inom maxtaxans ramar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-05-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Avgifter/