Logga för utskrift

Ansökan och kö

Ansök om plats för ditt barn till förskola eller fritidshem så tidigt som möjligt, dock tidigast 9 månader före önskad placering.

Du kan göra anmälan på kommunens hemsida via självservice eller på särskild blankett.

Om barnet inte får önskat 1:a handsalternativ tillgodosett kan det stå kvar i kön med sitt ursprungliga ködatum.

Här hittar du mer information om ansökan och köregler »

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Anmalan-och-ko-/