Logga för utskrift

Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

I Karlskrona finns enskilda familjedaghem som bedrivs helt fristående från kommunen.Familjedaghemmets uppgift är att ge alla barn omsorg, omvårdnad och fostran samt för skolbarnen en meningsfull fritid. För skolbarn som enbart behöver fritidshem under lov- och studiedagar finns möjlighet att få lovtillsyn.

Enskilda familjedaghem

Kunskapsnämnden har gett sitt godkännande till ekonomiskt bidrag för enskilt familjedaghem. Enskilt familjedaghem bedrivs helt fristående från kommunen. Det innebär att verksamheten har en annan huvudman än kommunen. Dagbarnvårdaren tar i sitt hem emot barn som är fyllda ett men inte tretton år.
Den enskilda dagbarnvårdaren ansvarar för all administration kring barns rekrytering, placering, avgifter och information till föräldrarna.

Lilla ÖRamkullenVilla Kousholt Ekbacken tfn: 0705-83 06 65 (Jämjö)

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Familjedaghem-/