Logga för utskrift

Förskola och pedagogisk omsorg

Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet med full behovstäckning för barn i åldrarna 1-5 år.
 • Förskoleverksamheten främjar ditt barns utveckling och lärande samtidigt som den ger omsorg under den tid du arbetar eller studerar.

  Förskolor finns både i kommunal och fristående regi.

  Vi erbjuder omsorg på obekväma tider och även anpassad verksamhet för barn med allergi. Läs mer.

  Utöver förskola finns också pedagogisk omsorg som alternativ, så kallade familjedaghem. Dessa drivs i fristående regi. Under rubriken "Pedagogisk omsorg" till vänster kan du läsa mer om detta utbud.

  Allmän förskola för barn i åldern 3-5 år

  Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Vi kontaktar dig om ditt barn inte redan har en placering.

  Vad är allmän förskola?

  Via länkarna nedan kan du hitta och jämföra alla förskolor samt pedagogisk omsorg. 

  Hitta och jämför förskola 

  Hitta och jämför pedagogisk omsorg

   


   

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/